LEVERINGSVOORWAARDEN

1

Voorwaarden van No Sweat gevestigd te Den Haag.

No Sweat is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04078023.
Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

Totstandkoming overeenkomst

Naar aanleiding van een door de klant gedane bestelling, zal door No Sweat per e-mail een opdrachtbevestiging gestuurd worden. De order is geplaatst op het moment dat de klant de bestelling heeft verstuurd. Wilt u uw order alsnog annuleren terwijl u deze wel heeft geplaatst dan verzoeken wij u ons daar binnen 24 uur over in te lichten voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Dit kan per e-mail.
No Sweat v.o.f.
Vestigingsadres: Eikstraat 15, 2565 MT Den Haag
Distributie / retouren adres: Nautilusstraat 6, 7821AH Emmen
Contact e-mail adres: info@NoSweat.nl

Prijzen en verzendkosten

Alle door ons genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en in Euro's.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. De kosten voor verzending zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs van uw aangeschafte goederen.

Levering en levertijd

Uw bestelling zal verzonden worden met de TPG post. De goederen worden verzonden in brievenbuspakketten die gegarandeerd door iedere genormeerde brievenbus past. Bij bestellingen groter dan 3 paar bestaat de kans dat de bestelling in meerdere pakketten wordt verstuurd. Dit in verband met onze garantie tot thuisbezorging.
Verzendingen zullen tweemaal per week geschieden. Afhankelijk van welke dag u bestelt, ligt de levertijd tussen de 2 en 5 werkdagen. Alle artikelen houden we in voorraad. Mocht een artikel door bijzondere omstandigheden toch niet voorradig zijn, dan brengen wij u per e-mail hiervan op de hoogte. Er wordt dan direct een bestelling gemaakt bij onze toeleverancier. De levertijd kan als gevolg hiervan enkele dagen uitlopen.

Uw recht van herroeping

No Sweat wil dat al hun klanten tevreden zijn over hun aankoop bij No Sweat.nl. Wanneer u niet tevreden bent over de aankoop, U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.
Retourneren is alleen mogelijk wanneer de goederen in onbeschadigde staat zijn. Ze moeten in dezelfde conditie verkeren en ongebruikt zijn. Mocht het artikel in onverkoopbare staat retour worden gestuurd, dan kunnen wij het artikel niet als retour accepteren en deze weer naar de klant terug sturen. Alle kosten zijn dan voor rekening van de klant.

Retourneren kan met behulp van dit formulier. Gebruik van het formulier is niet verplicht.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Klachten & geschillen

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan No Sweat te melden (via info@NoSweat.nl). Mochten de goederen niet voldoen aan de overeenkomst, dan heeft u tot 2 maanden na ontvangst en ontdekking van de klacht de mogelijkheid, schriftelijk (per e-mail, post of fax) in te lichten. Horen we niets binnen de aangegeven tijd, dan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
Mochten de geleverde artikelen daadwerkelijk niet voldoen aan de overeenkomst dan zal een nalevering van het juiste artikel plaats vinden. Is dat niet mogelijk of gewenst kunnen, tegen teruggave van de goederen, de kosten worden gecrediteerd.
In het geval dat een order moet worden gecrediteerd zal dit binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling plaats vinden. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van No Sweat.

Overmacht

Indien No Sweat door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan, alle tekortkomingen welke niet toe te rekenen zijn aan No Sweat.

Privacy Policy

Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die we vragen zijn strikt noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.